Hold 1 Vejledningsforum

  • På dit holds Page side (se faneblad for oven) kan du lægge din blogadresse.
  • På dit holds Discussion side (se faneblad for oven) kan du samtale med andre kursister samt vejleder og aflevere opgaver.


Bloggeradresser:
Dit navn samt blogadresse